Årets ildsjel 2020

266

Det skal kåres årets ildsjel 2020 . Tanken er at prisen utdeles på tinget i mai.

Kom gjerne med innspill på aktuelle kandidater, med begrunnelse.

Styret vil ta en avgjørelse på møtet i mars/april.

Forslag til «Årets ildsjel» med begrunnelser sendes NBTF ved Generalsekretær Bengt Paulsen innen 1. mars.

Fristen går ut: 01.03.2021