Årets Idrettsting: En oppsummering

68

Tingmøte for Norges Idrettsforbund skjer hvert fjerde år. Denne gangen foregikk det på hotell Scandic Nidelven i Trondheim sentrum.

Deltagere fra NBTF var Svenn-Erik Nordby (observatør) og Erik Lindholm (NBTF representant). Vi hadde 1 stemme. Generalsekretærer kan ikke stemme. De som kan stemme er presidenter, og andre delegater for særforbund, Idrettskretser og noen andre personer. I alt er det ca 160 stemmeberettigede. I tillegg er mange arrangører, pressefolk og andre til stede. Et veldig stort arrangement. Også en stor begivehet for media med alle de store avisene til stede.

Tingmøtet for NIF er ikke bare et sted å velge nytt styre, her stakes også kursen opp for Norsk idrett de neste 4 år. Det er i alt 54 særforbund og 19 idrettskretser. Noen store kretser og særforbund kan stille flere enn 1 kandidat med tale- forslag- og stemmerett.

Veldig mye oppmerksomhet var denne gang viet IPD 2015-2019, Idrettspolitisk dokument.
Dette er et skriv som beskriver hvilke retningslinjer, både etiske og funksjonelle, som gjelder hos underorganisasjoner og sentraladministrasjon i NIF. Dessuten benyttes dette dokumentet mot departement og mot f.eks Norsk Tipping, samt sponsorer. Det ble reist litt kritikk mot at ordet «toppidrett» var nevnt litt mye og ordet «Bredde» sjelden var nevnt. Det ble også reist kritikk for at det manglet temaer rundt frafall av medlemmer i ungdomsalder og en strategi rundt det.

Frafallproblematikken ble viet mye oppmersomhet under debattene. Norsk Studentidrettsforbund holdt en kort presentasjon hvor de forklarte at de ønsket å være et bindeledd mellom det å være ungdom og det å bli voksen, altså «unge voksne». De erfarte at «unge voksne» ofte skiftet idrett i studietiden, noe som viser hvor viktig miljøet er for interessen.

Det var overraskende mye debatt rundt det å få med flere voksne. Litt det samme som undertegnede etterlyste på årets Bordtennisting. Voksne mosjonister er viktige for miljøet og de er liksom litt grasrota i klubbene. Flere talere nevnte fordeler med å få med disse. Voksne med sunne idrettsvaner drar med seg barna i samme tankesett. Dessuten får da foreldrene mer detaljkunnskap om det barna driver med og dette inspirerer barna.

Det ble debattert tilknytningsformer til NIF. Mange voksne trener i dag, men utenfor NIF….gjerne i treningssentere. Der er prinsippet: «Kom når du vil», «betal», «gå uforpliktende hjem igjen». Ikke snakk om lisenser, medlemsavgifter, dugnad, verv, kakelotteri osv. Kun treningsavgift og svært få treningstider å forholde seg til. Dette har NIF oppdaget stemmer dårlig overens med den måten NIF-organisasjoner fungerer på og nytt styre i NIF vil jobbe med denne problemstillingen. Ordet «Tilhørighet» vil bli viktig her. Man skal ikke behøve å tilhøre Rotary, Kiwanis eller en religiøs forening for å føle tilhørighet i voksen alder. NIF bør kunne tilby det.

Høydehus var oppe til debatt. Man vedtok med stort flertall for fortsatt å forby dette.

Den tidligere TV2-sjefen Finn H Andreassen, nå president i Golf-forbundet, har tidligere i media kritisert den ensidige fokuseringen til Olympiatoppen og NIF på medaljer i vinteridretter som svært viktige suksessmål. Verdensidretter som golf og bordtennis blir lite verdsatt i Norge mhp å f.eks oppnå en topp30 plassering i Europa. IPD-programmets forslag beskrev at alt annet enn topp25 i verden ikke er et oppnådd mål for denne type idretter. Andreassen tok opp temaet igjen denne gang og fikk forsamlingen til å fjerne disse formuleringene. Meget bra for oss. Vi er glade for at Andreassen prøver å gjøre NIF og det norske folk litt «klokere» om hva toppidrett er. Antall konkurrenter har svært mye å si for å måle prestasjoner.

Nytt NIF-styre fikk Tom Tvedt (Håndball) til ny President. Han virker meget kompetent. Det overraskende var at Yngve Hallen (Fotball) manglet 1 stemme på å bli valgt inn. Særforbundene (inkl NBTF) synes det var synd da fotball er den største Særidretten og et bindeledd mellom mange parter. Yngve Hallen er dessuten talsperson for Særforbundene og var svært viktig bidragsyter når tippenøkkelen ble endret for forrige styre. Han er kjent for å gjøre en svært god jobb for fotballen og særforbundene, men har kommet uheldig ut i media den siste uka pga Sepp Blatter-saken og uheldig tilnærming til den saken. Sepp Blatter-saken var antageligvis det som ble avgjørende. De 2 hovedfraksjonene ved NIF-valg er alltid særforbund mot Idrettskretser. Ofte er det møter (lobby) i forkant i disse 2 gruppene. Avisene er enige med Særforbundene at det var synd for idretten at fotball ikke ble valgt inn i NIF-styret.

Februar 2016 går De Olympiske vinter-Ungdomsleker avholdt på Lillehammer. Dette er muligens det største arrangement siden Lillehammer-OL i Norge, litt avhengig av hva man teller. Vi fikk høre en glimrende presentasjon av konseptet av 2 yngre karer. Pål Gordon Nilsen (tidligere NRK-reporter) er leder for arrangementet. Svenn-Erik tilbød ham å låne noen bordtennisbord hvis de ønsket litt pauseaktivitet eller andre aktiviteter når vi lunchet med ham lørdagen. Mesterskapet er for utøvere fra 15-18 år. De har et lite etisk dilemma rundt det å spisse mesterskap i så ung alder. Dette ble ganske mye debattert etter presentasjonen.

Siden Tingmøtet kun avholdes hvert fjerde år er det mange saker som skal behandles og stemmes over, ca 80 stk. Mye å sette seg inn i. NIF møteledelse bør nok forbedre denne prossessen til neste tingmøte. Denne gang ble mye diskutert på en dag, forslag/endringer/kommentarer som kom den dagen ble redigert inn påfølgende natt av redaksjonskomiteen. Neste dag ble sakene tatt opp på nytt og nye folk på talersstolen, hvorav deres innlegg ikke ble redigert inn i det som man stemte på. Da var det flere saker hvor det ble spurt fra salen om hva man egentlig stemte på. Det er en tøff jobb å være møteleder her, så til tross for det jeg har nevnt her så gir jeg ros til meget dyktige og morsomme møteledere. I det hele tatt var det veldig god stemning i alle innlegg. Riktig hyggelig var det å være til stede. Man følte kameratskapet. Dette «nivået» av kameratskap må vi også komme opp på i vårt neste bordtennisting om 2 år.

Sett med NBTF øyne kan vi kanskje oppsummere slik:

  1. Et bra NIF styre ble valgt, men vi hadde ønsket Hallen med (fotball).
  2. Post 1,2,3 og 4 skal nå evalueres. Post3-midler er nå basert på kriterier som medlemstall, og hovedvekt på antall unge i alderen 13-19. Vi har svakere tall på medlemstall uansett alder enn vi har på yngre utøvere. Dette punktet henger litt sammen på fokuseringen på å få med flere voksne. Vi kan da enten sette oss ned å uffe oss over dette, eller vi kan ta opp hansken å forsøke å få med flere ungdom og voksne i vår sport. Det er i hvertfall noe som undertegnede brenner for.
  3. At IPD-dokumentet fikk fjernet resultatmålene på topp25 i verden for idretter a la bordtennis er bra.
  4. Vi sammen med 13 andre særforbund har fått med en presisering i IPD-dokumentet at når man bygger idrettshaller skal man alltid ta i betraktning å bygge et anneks/sidebyging som kan huse en liten særidrett, f.eks bordtennis. Litt slik vi ser B72-hallen i dag. Svenn-Erik Nordby har stått i bresjen for å få inn dette og har nå klart det målet. Bra jobba.

Erik Lindholm
President NBTF