Approbasjon av turneringer 2021-2022

295

Vedlagt finner dere skjemaer for søknad om approbasjon av turneringer for neste sesong.

Vi presiserer at det er kun approberte stevner/turneringer som kan registreres på Online Ranking.

Hovedterminliste
Hovedterminliste som følger vedlagt, viser datoer som allerede er fastlagt for:

  • NM
  • SERIESPILL
  • STIGA Norgescup
  • STIGA NORGESCUPFINALE
  • En del breddearrangementer

Videre er de fleste internasjonale mesterskap også med, men lokale arrangører behøver selvfølgelig ikke ta hensyn til disse i sin planlegging.

NBTF vurderer å legge Hoved-NM til NM-VEKA (25.-27 mars) i Bergen, men at det avhenger av internasjonal terminliste som ennå ikke er klar.

Hvis dere ønsker å søke om et NM/SNC skal dere sende inn eget skjema for dette. I tillegg må dere vedlegge en nærmere spesifikasjon av teknisk gjennomføring av arrangementet.

Denne informasjonen skal bl.a. inneholder informasjon om navn på hall, hallens størrelse (m x m), lysstyrke (lux), tribunekapasitet, kafeteria og tilgjengelighet for Parautøvere.

Positive bidrag fra NBTF

Arrangører av NM, SNC og SNCF får følgende positive bidrag fra NBTF:

  • NM-arrangører får gratis NM-medaljer til mesterskapets offisielle klasser.
  • NC-arrangører får kr. 10.000.- til pengepremier. Dette er øremerket Herrer senior elite, damer senior elite og PARA klasser. (Dette er i tillegg til vanlig premiering).
  • SNCF får 48.000.- til pengepremier.
  • I samarbeid med Amedia blir noen av finalene blir vist på Direktesport.

Hallkarotek

I denne sendingen ber vi samtidig om opplysninger for gjennomføring av seriekamper neste sesong. Vi ønsker å oppdatere vårt «hallkartotek» med oversikt over alle godkjente spillesteder for stevner og seriespill. Vennligst send opplysningene ved å fylle ut vedlagte skjema.

TT-Coordinator

Det skal benyttes treningsprogrammet TT-Coordinator ved alle stevner som skal registreres i Online Ranking. Stevnearrangementkurs vil bli arrangert regionalt etter behov.

Stevnerapport

Vi oppfordrer fortsatt alle arrangører om å sende inn en stevnerapport til NBTF. Dette er en kombinert aktivitetsrapport for stevnet og for gjennomført stevnearrangementkurs (se info i vedlagte rapport). Vi håper alle gjør dette slik at vi får en total oversikt over alle stevner og kursaktivitet.

Stevnetier’n

Som kjent så skal alle stevnearrangører, av approberte stevner, betale inn kr 10,- pr start, kalt «Stevnetier’n». Det totale beløp som tas inn på dette gjennom sesongen blir delt i fem like store beløp og betalt ut til regionene.

Vedlagt følger Hovedterminliste, Stevnerapport, Arrangementsmanual for Nasjonale stevner/STIGA Norgescup og NM og Hallkarotek.

Søknader sendes innen 20.mars 2021 til: ghassan.chaer@bordtennis.no.

Brev til klubbene

HOVEDTERMINLISTE 2021-2022

MANUAL ARRANGEMENT 2021-2022

Stevnerapport

Hallkartotek

Brev til klubbene (Word)

Fristen går ut: 20.03.2021