Approbasjon av turneringer 2020-2021

594

Vedlagt finner dere skjemaer for søknad om approbasjon av turneringer for neste sesong.

Approbering skjer iht Konkurransereglementet pkt 2.2.1.

Vi presiserer at det er kun approberte stevner/ turneringer som kan registreres på Online Ranking.

Terminlisten som følger vedlagt viser datoer som allerede er fastlagt for NM, seriespill, STIGA Norgescup og en del breddearrangementer. Videre er de fleste internasjonale mesterskap også med, men lokale arrangører behøver selvfølgelig ikke ta hensyn til disse i sin planlegging.

Forbundsstyret vurderer å legge NM til NM-VEKA (26.-28 mars), men at det avhenger av søkere til NM og internasjonal terminliste som ennå ikke er klar.

Hvis dere ønsker å søke om et NM/SNC skal dere sende inn eget skjema for dette. I tillegg må dere vedlegge en nærmere spesifikasjon av teknisk gjennomføring av arrangementet. Denne informasjonen skal bl.a. inneholder informasjon om navn på hall, hallens størrelse (m x m), lysstyrke (lux), tribunekapasitet, kafeteria og tilgjengelighet for funksjonshemmede. I denne sendingen ber vi samtidig om disse opplysningene for gjennomføring av seriekamper neste sesong. Vi ønsker å oppdatere vårt” hallkartotek” med oversikt over alle godkjente spillesteder for stevner og seriespill. Vennligst send i vedlagte skjema. Det forventes at treningsprogrammet, TT Coordinator, benyttes ved alle stevner som skal registreres i Online Ranking. Stevnearrangementkurs vil bli arrangert regionalt etter behov.

Vi oppfordrer fortsatt alle arrangører om å sende inn en stevnerapport til NBTF. Dette er en kombinert aktivitetsrapport for stevnet og for gjennomført stevnearrangementkurs (se info i vedlagte rapport). Vi håper alle gjør dette slik at vi får en total oversikt over alle stevne-/kursaktivitet.

Vedlagt følger Hovedterminliste, Stevnerapport, Arrangementsmanual for Nasjonale stevner/STIGA Norgescup og NM og Hallkarotek.

Vi ønsker samtidig å informere om at arrangører av NM og SNC får følgende positive bidrag fra NBTF:
• NM-arrangører får gratis NM-medaljer til mesterskapets offisielle klasser.

Stevnetier’n
Som kjent så skal alle stevnearrangører, av approberte stevner, betale inn kr 10,- pr start, kalt «Stevnetier’n». Det totale beløp som tas inn på dette gjennom sesongen blir delt i fem like store beløp og betalt ut til regionene.

Søknader sendes innen 25.mars 2020 til: ghassan.chaer@bordtennis.no.

Søknad – Approbasjon av turneringer 2020-2021
HOVEDTERMINLISTE 2020-2021
Stevnerapport
MANUAL ARRANGEMENT 2019-2020
Hallkartotek.

Fristen går ut: 25.03.2020