Approbasjon av turneringer 2019 -2020

989

Terminlisten som følger vedlagt viser datoer som allerede er fastlagt for NM, seriespill, STIGA Norges Cup og en del breddearrangementer. Videre er de fleste internasjonale mesterskap også med, men lokale arrangører behøver selvfølgelig ikke ta hensyn til disse i sin planlegging.

Hvis dere ønsker å søke om et NM/SNC skal dere sende inn eget skjema for dette. I tillegg må dere vedlegge en nærmere spesifikasjon av teknisk gjennomføring av arrangementet. Denne informasjonen skal bl.a. inneholde informasjon om navn på hall, hallens størrelse (m x m), lysstyrke (lux), tribunekapasitet, kafeteria og tilgjengelighet for funksjonshemmede. I denne sendingen ber vi samtidig om disse opplysningene for gjennomføring av seriekamper neste sesong. Vi ønsker å oppdatere vårt «hallkartotek» med oversikt over alle godkjente spillesteder for stevner og seriespill. Vennligst send i vedlagte skjema. Det forventes at treningsprogrammet, TT Coordinator, benyttes ved alle stevner som skal registreres i Online Ranking. Stevnearrangementskurs vil bli arrangert regionalt etter behov.

Vi oppfordrer fortsatt alle arrangører om å sende inn en stevnerapport til NBTF. Dette er en kombinert aktivitetsrapport for stevnet og for gjennomført stevnearrangementskurs (se info i vedlagte rapport). Vi håper alle gjør dette slik at vi får en total oversikt over alle stevne-/kursaktivitet. Vedlagt følger Hovedterminliste, Stevnerapport, hallkartotek og Arrangementsmanual for Nasjonale stevner/STIGA Norges Cup og NM.

Vi ønsker samtidig å informere om at arrangører av NM og SNC får følgende positive bidrag fra NBTF:

  • NM-arrangører får gratis NM-medaljer til mesterskapets offisielle klasser.

Stevnetier’n
Som kjent så skal alle stevnearrangører, av approberte stevner, betale inn kr 10,- pr start, kalt «Stevnetier’n». Det totale beløp som tas inn på dette gjennom sesongen blir delt i fem like store beløp og betalt ut til regionene.

Vi presiserer at det er kun approberte stevner/ turneringer som kan registreres på Online Ranking.

Søknader og rapporter sendes til e-post: ghassan.chaer@bordtennis.no

Approbasjon av turneringer sesongen 2019-2020 (PDF)
Approbasjon av turneringer sesongen 2019-2020 (Word)

Hallkartotek (PDF)
Hallkartotek (Excel)

Stevnerapport (PDF)
Stevnerapport (Excel)

Hovedterminliste 2019-2020(Ny dato for NC1, RC1 og RC3)

Manual arrangement 2019-2020

Fristen går ut: 25.03.2019