Approbasjon av turneringer 2017 -2018

167

Vedlagt finner dere skjemaer for søknad om approbasjon av turneringer for neste sesong.

Stevneapprobasjon 2017-2018

Approbering skjer iht Konkurransereglementet pkt 2.2.1.

Vi presiserer at det er kun approberte stevner/ turneringer som kan registreres på OnLine Ranking.

Terminlisten som følger vedlagt viser datoer som allerede er fastlagt for NM, seriespill, Stiga Norges Cup og en del breddearrangementer. Videre er de fleste internasjonale mesterskap også med, men lokale arrangører behøver selvfølgelig ikke ta hensyn til disse i sin planlegging.

Hvis dere ønsker å søke om et NM/SNC skal dere sende inn eget skjema for dette. I tillegg må dere vedlegge en nærmere spesifikasjon av teknisk gjennomføring av arrangementet. Denne informasjonen skal bl.a. inneholde informasjon om navn på hall, hallens størrelse (m x m), lysstyrke (lux), tribunekapasitet, kafeteria og tilgjengelighet for funksjonshemmede. I denne sendingen ber vi samtidig om disse opplysningene for gjennomføring av seriekamper neste sesong. Vi ønsker å oppdatere vårt ”hallkartotek” med oversikt over alle godkjente spillesteder for stevner og seriespill. Vennligst send i vedlagte skjema. Det forventes at trekningsprogrammet, TT Coordinator, benyttes ved alle stevner som skal registreres i OnLine Ranking. Stevnearrangementskurs vil bli arrangert regionalt etter behov.

Vi oppfordrer fortsatt alle arrangører om å sende inn en stevnerapport til NBTF. Dette er en kombinert aktivitetsrapport for stevnet og for gjennomført stevnearrangementskurs (se info i vedlagte rapport). Vi håper alle gjør dette slik at vi får en total oversikt over alle stevne-/kursaktivitet.

Vedlagt følger Hovedterminlisten, Stevnerapport og Arrangementsmanual for Nasjonale stevner/Stiga Norges Cup og NM.

Hovedterminlisten 2017-2018
Hallkartotek
Stevnerapport

Vi ønsker samtidig å informere om at arrangører av NM og SNC får følgende positive bidrag fra NBTF:

NM-arrangører får gratis NM-medaljer til mesterskapets offisielle klasser.

Stevnetier’n
Som kjent så skal alle stevnearrangører, av approberte stevner, betale inn kr 10,- pr start, kalt «Stevnetier’n». Det totale beløp som tas inn på dette gjennom sesongen blir delt i fem like store beløp og betalt ut til regionene.

Svarfristen er 10. april. Søknader og rapporter sendes til e-mail: ghassan.chaer@bordtennis.no

 

 

Fristen går ut: 10.04.2017