Approbasjon av turneringer 2016 -2017

150

Vedlagt finner dere skjemaer for søknad om approbasjon av turneringer for neste sesong.

Approbering skjer iht Konkurransereglementet pkt 2.2.1.

 Vi presiserer at det er kun approberte stevner/ turneringer som kan registreres på OnLine Ranking.

Terminlisten som følger vedlagt viser datoer som allerede er fastlagt for NM, seriespill, Stiga Norges Cup og en del breddearrangementer. Videre er de fleste internasjonale mesterskap også med, men lokale arrangører behøver selvfølgelig ikke ta hensyn til disse i sin planlegging.

Hvis dere ønsker å søke om approbasjon av NM/SNC skal dere sende inn eget skjema for dette.  I tillegg må dere vedlegge en nærmere spesifikasjon av teknisk gjennomføring av arrangementet. Denne informasjonen skal bl.a. inneholde informasjon om navn på hall, hallens størrelse (m x m), lysstyrke (lux), tribunekapasitet, kafeteria og tilgjengelighet for funksjonshemmede. I denne sendingen ber vi samtidig om disse opplysningene for gjennomføring av seriekamper neste sesong. Vi ønsker å oppdatere vårt” hallkartotek” med oversikt over alle godkjente spillesteder for stevner og seriespill. Vennligst send i vedlagte skjema. Det forventes at trekningsprogrammet, TT Coordinator, benyttes ved alle stevner som skal registreres i OnLine Ranking. Stevnearrangementskurs vil bli arrangert etter behov.

NYTT forrige sesong var at vi ba alle arrangører sende inn en stevnerapport til NBTF. Dette er en kombinert aktivitetsrapport for stevnet og for gjennomført stevnearrangementskurs (se info i vedlagte rapport). Vi håper alle gjør dette slik at vi får en total oversikt over alle stevne-/kursaktivitet.

Vedlagt følger Hovedterminlisten, Stevnerapport,” hallkartotek” og Arrangementsmanual for Nasjonale stevner/Stiga Norges Cup og NM.

Vi ønsker samtidig å informere om at arrangører av NM og SNC får følgende positive bidrag fra NBTF:

  1. Arrangør kan få kjøpt rabattert utstyr fra STIGA gjennom Idrettsbutikken og TTEX
  2. NM-arrangører får gratis NM-medaljer til mesterskapets offisielle klasser.

Svarfristen er 10. april.   Søknader og rapporter sendes til e-mail: ghassan.chaer@bordtennis.no

Fristen går ut: 10.04.2016