Ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet

    213

    Vi har mottatt flere henvendelser knyttet til ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet.

    Her finner dere et skriv utarbeidet av juridisk avdeling i NIF som omtaler hvilket ansvar som hviler på idrettslag / idretten.