Aksjonsliste hjemmesiden og tilhørende systemer.

270

Tekst: Erik Lindholm
Foto: Ghassan Chaer

Vi har begrensede ressurser mhp teknisk personell som kan gjøre endringer på NBTF hjemmeside og tilhørende systemer. Derfor hadde vi et møte i Halmstad for å se hva vi bør gjøre fremover og i hvilken rekkefølge, samt hvem som skulle gjøre det.

Deltagere i møtet:
Svenn-Erik Nordby, Øivind Eriksen (leder sektor Media i NBTF), Ghassan Chaer, Bengt Paulsen, Rolf Erik Paulsen og Erik Lindholm.

Vi lagde på møtet en prioritert liste over aktiviteter, men siden det meste her gjøres av ulike personer kan de fleste av dem kjøres parallelt og derfor har vi satt prioritet 1 på disse.

Prioritet 1 som vi kan gå i gang med nå.

a) Historiske arkiver fra Atle Irgens
Vi lager en forenklet utgave av det å kunne hente data fra Atle Irgens historiske excel-filer.
Vi lager her kun en side på hjemmesiden vår med linker til de ulike excelene sortert slik at det er litt ryddig. Excelene legges på en server i skyen.
Ansvar: Ghassan Chaer leder arbeidet med bistand fra Rolf Erik Paulsen
Tidshorisont: Dette er arbeid som gjøres litt innimellom, haster ikke. Sommeren er fin tid å gjøre det på.

b) Komprimere dagens hjemmeside
Dagens hjemmeside er blitt for volumiøs. Mye blading nedover på siden og vanskelig å få oversikt. Gjelder både på PC og mobil.
Vi ønsker å komprimere den og bruke disse grepene:

Banner i toppen
Banner i toppen fjernes i utgangspunktet og byttes ut med noe annet første del til
venstre og høyre del blir en rullerende del hvor våre hovedsponsorer vises. Innhold i
venstre er ikke gjennomtenkt enda.

Fjerne bloggbilder med mer
Alle menyer og oppbygning ellers på siden beholdes, men bilder som har med
blogger og lignende på midten av siden fjernes. Da blir det kun de ferskeste
nyhetene f.eks på regionssidene som vises som tekst. Det er bildene på bloggene
som tar plass og ødelegger totaloversikten.

Terminlista til høyre fjernes.
Det finnes allerede 2 andre menypunkter synlige på siden for dette. Den tar for mye
plass og strekker siden for mye nedover.

Vi prøver oss frem litt her og ser hvordan det blir og tar korrigerende grep deretter. Lars Kr sier at dette kan testes ut på en prøveside under arbeidet.
Ansvar: Erik Lindholm leder arbeidet med bistand fra Lars Kr Haraldrud og Rolf Erik Paulsen.
Tidshorisont: I løpet av sommeren 2018

c) Reportasjer over store arrrangements/happenings som går over flere dager.
Når det er store happenings fremover som EM, VM osv hvor det er aktuelt med
mange artikler så forandrer vi dette nå slik at hjemmesiden vår kun har 1 artikkel.
Den kan gjerne oppdateres underveis, men det er tenkt at det er facebook som skal
benyttes til de ulike artiklene underveis. Hjemmesideartikkelen skal ha link til
facebook-gruppen. Vi skal da bruke gruppen «Norges Bordtennisforbund». Vi begynner denne praksisen under Ungdoms EM til sommeren.
Ansvar: De som legger ut artikler, først og fremst Ghassan Chaer.
Tidshorisont: Fra Ungdoms EM 2018 og deretter

d) Vi gjør om litt på regionssidene.
I dag er det filtrering på nyheter som har med en region å gjøre i menyen for å velge
region. Det vi skal gjøre i tillegg nå er at hver region får sin egen side i tillegg hvor de
kan samle mer fast stoff om regionen, masse linker vil vi tro. Vi skal også rendyrke mer hva som deles på regions-bloggen. Informasjon som kommer fra NBTF som gjelder alle regionene skal ikke lenger legges på regionsidene. Da drukner litt de rene regionsnyhetene.
Ansvar: Erik Lindholm med bistand fra Lars Kr Haraldsrud
Tidshorisont: I løpet av sommeren 2018

e) Presentasjon av våre landslag.
Vi må presentere våre 2 seniorlandslag på hjemmesiden. De er våre sportslige flaggskip. Medaljører i EM/VM for funksjonshemmede bør også presenteres. Det kreves gode bilder/portretter og god synlighet.
Ansvar: Øivind Eriksen med bistand fra Christian Ibenfeldt mhp innhold, kanskje Per Morten Halvorsen på bilder og Rolf Erik Paulsen på teknisk.
Tidshorisont: Bør være klart høsten 2018 før landskampene.

Disse sakene har prioritet 2:

Interaksjonsdesignere etterlyses.
Rolf Erik Paulsen leter etter noen som er «interaksjonsdesignere» til å hjelpe oss til å utvikle siden vår enda mer brukervennlig og «riktig».
Dette blir altså en slags fase2 av noen av punktene ovenfor. Mest sannsynlig blir blant annet menystrukturen endret radikalt og det blir mye fokusert på hvem brukeren er og hva han/henne skal se. Vi er opptatt av frivillighet og dugnadsånd og ønsker i første omgang at noen gjør dette vederlagsfritt, f.eks som en slags Diplomoppgave eller noe slik.

Historiske arkiver fra Atle Irgens – fase 2
Rolf Erik Paulsen og Magnus Vikstrøm jobber videre med Atle Irgens historiske resultatarkiv som baserer seg på excelene overført(importert til en database og et grensesnitt som er søkbart og brukervennlig for å søke opp resultater. Må da lage en importeringsjobb av litt ulike excel-formater inn i en database. Dette vil da erstatte det Ghassan Chaer gjør i første punkt i denne artikkel.