Æresmedlemskap i NBTF til Øivind Eriksen og Svenn-Erik Nordby

225

For første gang siden 1989 har NBTF delt ut æresmedlemskap i NBTF. Det er forbundets høyeste utmerkelse.

Denne gang ble det delt ut 2 slike: Øivind Eriksen og Svenn-Erik Nordby

Regelen rundt æresmedlemskap er at de kun deles ut i forbindelse med Tingmøtet og det skal holdes avstemming på om det innvilges.
Begge æresmedlemskapene ble enstemmig vedtatt av Tingdelegatene.

På vegne av NBTF styre vil jeg si at disse æresmedlemskapene er svært fortjent for 2 bautaer i Norsk Bordtennis.
Det gledelige er at begge er «still going strong». Svenn-Erik har full kontroll over daglige gjøremål på NBTFs hovedkontor og Øivind med mange ulike oppgaver og verv både i Norge og i utlandet.
I skrivende stund er f.eks Øivind på Island som viktig koordinator rundt et stort idrettsarraangement der hvor bordtennis inngår.

Vi gratulerer begge prisvinnerne og er glade for at de kan fungere som støttespillere og rådgivere for oss andre.

på vegne av NBTF styre
Erik Lindholm
President