Æresbevisning til Thomas Møller

240

Leder i Jevnaker BTK, Thomas Møller, fikk mandag kveld æresbevisningen «Paul Harris Fellow» av Jevnaker Rotaryklubb, for sitt samfunnsgagnlige arbeid gjennom mange år.

Thomas var invitert til Rotarys møte i Wetterquistgården ved Hadeland Glassverk. Der ble han omtalt som hovedgjesten blant ca. 40 frammøtte, lykkelig uvitende om den forestående utmerkelsen.

Medlemmer fra alle de lokale rotaryklubbene var til stede. Møller ble overøst med positiv omtale av president Gudbrand Ruud, som overrakte medalje, sertifikat og jakkeknapp. Møller er den sjette mottakeren av denne utmerkelsen i Jevnaker.

Thomas takket for utmerkelsen med en tale om Jevnaker Bordtennisklubbs betydning for seg selv og andre, samt viktigheten av frivillig forpliktende engasjement.

VI GRATULERER