8 nye regionsdommere fra region sør og øst

193

NBTF arrangerte regiondommerkurs i Hokksund og totalt 8 deltakere bestod prøven.

Nye regionsdommere:

Christian Hornnes   Fornebu
Per Andre Arntsen Flåten Fornebu
Helene Kristoffersen   Fornebu
Lars Kristian Haraldsrud Modum
Øystein Pedersen  Modum
Asle Kirkesæther  Eiker
Inger Anne Fredriksen Eiker
Rune Fredriksen  Eiker

Kurs instruktør var Torstein Rønningen