Kontaktpersoner i alle klubbene med aktiv veterangruppe

45

Skrevet av Anne Haug

«Norges Bordtennisforbund har en egen komite som skal jobbe spesielt for veteranene innen sporten vår.

Det er mye spennende som skjer på veteransiden i norsk bordtennis. Ofte er det imidlertid slik at interessante nyheter og viktig informasjon ikke kommer frem til de det gjelder. Det kan være innbydelser til cuper, påmeldingsfrister, endringer i reglement eller artikler m.m. som er spesielt interessant for oss veteraner. Det ønsker Veterankomiteen å gjøre noe med.

Vi har nå fått på plass en egen side for veteraner på bordtennis.no Denne siden finner dere under gruppen INFO på NBTFs hjemmeside.  Her vil vi legge ut all nyttig og forhåpentligvis interessant og formålstjenlig informasjon spesielt for veteraner.

I tillegg ønsker Veterankomiteen å ha en egen liste med særskilte kontaktpersoner i alle klubbene med aktiv veterangruppe. Det er selvsagt ingenting i veien for at denne kontaktpersonen er leder i klubben, men vi oppfordrer dere til å utpeke en egen representant som kan ha dette vervet i sin klubb. Det kan – i tillegg til å avlaste leder i klubben, også medføre at flere engasjerer seg i klubbens aktiviteter, bidrar administrativt og holder seg underrettet om det som skjer.

Så snart dere har funnet kontaktpersonen i deres klubb, send en e-post til undertegnede med hvilken klubb det gjelder, navn og e-postadresse til vedkommende.  Dersom kontaktpersonen ikke har egen e-postadresse, brukes den adresse som jeg har brukt ved forsendelse av denne mailen, og så får dere videreinformere internt.»

Jeg har fått svar fra Randaberg (Leffmann), Hardanger (Furu), Stavanger (Finstad) Jevnaker (Møller), Stord (Irgens), Langhus (Halvorsen), Bærums Værk Hauger (Sklepkiewicz), Geilo (Aadland S.) og Dal (Selmer).  Takker for svar fra disse klubbene – dere kan se bort fra denne påminnelsen og trenger selvsagt ikke svare igjen.

Fra alle dere andre vil jeg gjerne ha et svar og en kontaktperson oppgitt.  Dette er ikke noe verv – kontaktpersonen skal bare brukes som en «postkasse», en videreformidler av informasjon som angår bordtennisveteranene i Norge. Dette er altså bare ment som en hjelp for dere og for oss i komiteen slik at informasjonsflyten kan gå bedre og bli enklere.

Anne Haug
NBTFs Veterankomiteen