7 uker i Kina

    414

    Martine Toftaker og Katarina Evensen Wetzel reiser 14 august på en 7 ukers treingsleier til Shanghai. Klubb trener Sindre Åteigen vil også være med på deler av oppholdet. Der vil de trene på et av Kinas nasjonale sentre, flere av Kinas beste yngre spillere bor og trener der. Tilsendt program viser at det er 36 timers trening i uken, fri søndag etter lunsj!

    Oppholdet er en del av idrettsavtalen mellom Norge og Kina. Bordtennis har sammen med håndball kommet med som eneste sommeridretter. NBTF, NIF og den Kinesiske Olympiske komité står for den praktiske oppfølging av avtalen.

    Neste tiltak vil være 2 Kinesiske spillere som kommer til Norge i slutten av september, de vil trene på sentret/NTG i en mnd. Det vil også være med en Kinesisk trener under deler av oppholdet.