Invitasjon til seriespill 4.divisjon – Region sør

111

Vedlagt ligger invitasjon til seriespill i 4.divisjon, region sør.

Husk at alle må ha betalt årsavgift for 2015. Årsavgift for 2016 kommer senere.

Husk også at alle født i 2004 eller før, må betale lisens.

Fristen går ut: 28.08.2016

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf 4. divisjon 2016-2017 vers. 2 381 KB