350 deltagere på Grenseløs Paraidrettsdag i Skien Fritidspark

257

Tekst  Anne Wiik Nilsen
Foto   Ghassan Chaer

Telemark Idrettskrets arrangerte årets Grenseløs Paraidrettsdag i Skien Fritidspark.

Det «kokte» i idrettshallen denne dagen. 350 deltagere og 250 ledsagere, i tillegg til mange tilretteleggere fra Hjalmar Johansen VGS.

Bordtennis var en populær aktivitet, og selv med tilbud om både klatring, el-innebandy, håndball, fotball, sykkel, basket, golf, turn og curling, var det aktivitet på 8 bordtennisbord fra oppstart kl. 0930, til idrettsdagen ble avsluttet kl. 1330. Vi hadde på det meste syv barn ved enkelte bord. Noen av deltagerne ble rett og slett værende på bordtennis hver gang de skulle rullere til ny aktivitet. En skikkelig suksess.

Leder av Skien BTK, Rune Olsen bidro til at dagen ble vellykket for alle som ville prøve seg med racket og ball, Frank Martiniussen fra Larvik BTK hjalp til både ved bordene og ved roboten, Ghassan passet på at alle som ville spille fikk tid ved bordene, og Anne fortalte om parabordtennis til de som var interessert i å spille mer etter denne flotte dagen i Skien Fritidspark.