1 dag igjen av samordnet rapportering – 65 klubber har ikke rapportert aktive medlemmer

69

Søndag 30.april er fristen for alle klubber til å gjennomføre samordnet søknad og rapportering. 2 dager før fristen er det hele 65 av NBTFs medlemsklubber som ikke har registrert aktive medlemmer.
I tillegg har 15 klubber som har registrert tall på aktive glemt å ta med voksne aktive medlemmer:
Leder, trenere, dommere, instruktører, styremedlemmer og andre med en fast oppgave i klubben skal telle som aktivt medlem (såfremt de er medlemmer av klubben – og det bør de jo være).
Har klubben ført opp 0 aktive i aldersgruppen 20-25 år, og 26 år og eldre- både for kvinner og menn – ja, da har dere glemt å ta med de med verv/fast oppgave.
Se detaljert oversikt over aktive medlemmer pr 28.april kl. 10.00 her Aktivitetstall IR pr. 28.04.2017

Rapportering av medlemsopplysninger stenger 30. april kl 2400.

Spørsmål – kontakt IT-support på telefon 03615 eller på e-post: ir@idrettsforbundet.no

Fristen går ut: 30.04.2017