12 dommere på Dommerseminar

224

Tekst  Karl Børre Reite
Foto   Ghassan Chaer

NBTFs dommerkomité arrangerte det årlige dommerseminaret søndag 30. august.

Seminaret ble avholdt i Norges Bordtennisforbunds lokaler på Ullevål stadion i Oslo under ledelse av leder i DK Karl Børre Reite, utdanningsansvarlig i DK Torstein Rønningen og administrativ ledelse av NBTFs Ghassan Chaer.

12 dommere deltok i seminaret

12 dommere deltok i seminaret. Sammen med andre forbundsdommere skal disse 12 utføre funksjoner som overdommere og borddommere i NBTFs arrangementer inneværende sesong.

Koronatiltak
Vi er inne i en spesiell tid med spesielle tiltak. Det ble diskutert hvilket ansvar overdommere og dommere har for å ivareta smittevern. Konklusjonen var at dommerne i stor grad vil være rådgivere, mens ansvaret vil ligge hos arrangøren. Det vil komme en spesiell tekst i stevneinvitasjonene om dette. I tillegg vil det komme et smittevernkurs på nett som løser mange av de utfordringene som ble diskutert.
Det ble også sett gitt informasjon om hvordan vi skal forholde oss til lagspill uten double.

Basic oppdatering
Dommerne møtes sjelden, og har i hovedsak ikke vært i aktivitet siden senior-NM i vår. Det var derfor behov for en oppdatering på en del av det grunnleggende. Definisjonene av når en ball er i spill, hva er en ballveksling, hva er rackethånd, hva er fri hånd, hva er obstruksjon osv ble gjennomgått. I tillegg gikk vi gjennom hvilke kriterier som gjelder for omball. Dersom man har kontroll på disse tingene, blir det enklere å løse vanskelige situasjoner. Dommerne ble oppfordret til å lese kapittel 2 og 3 i bordtennisens lover jevnlig. I tillegg ble de oppfordret til å «skru på hodet» når de leser. Dette innebærer å ikke bare lese teksten som tekst, men å teste ut hvordan regelverket vil fungere på reelle situasjoner. Et eksempel som ble brukt var: Spiller A server på 0-0 i første sett. Det blir nettserve og omball. Nå ønsker spiller B å ta timeout. Er det lovlig? Svaret gir seg selv hvis man leser definisjonene i kapittel 2! Prøv selv!

Nytt regelverk
Det er for tiden lite endringer i regelverket, sammenlignet med for noen år siden.
Den viktigste endringen i det norske regelverket er at gule kort kan få konsekvenser. (lenke til annen artikkel)
Ordningen og dommernes ansvar ble gjennomgått.

Seriespillet
Det ble satt et mål om å løfte kvaliteten på dommerinnsatsen i seriespillet denne sesongen. Bl.a ble det innkjerpet at vi skal sjekke at lagoppstillingene er i henhold til regelverket. Det ble også tatt opp at det er viktig å møte i god tid før kampstart for å se til at spilleforhold og alt annet er i orden.

Evaluering og godkjenning

utdanningsansvarlig i DK Torstein Rønningen

Fra inneværende sesong må forbundsdommere gjennom en godkjent evaluering en gang i løpet av 30 måneder. Evalueringen vil gå både på den praktiske gjennomføringen av kampen og hvordan man bruker regelverket. Noen har allerede rukket å gjennomføre sin første evaluering i forbindelse med senior NM. Det vil bli mulighet for evaluering flere ganger i året, f.eks på norgesmesterskap, norgescuper og seriespill. Det arbeides også med å få på plass oppdateringskurs. Denne sesongen kommer vi til å bruke mest ressurser på dommerne vi allerede har. Det vil kun bli gjennomført ett forbundsdommerkurs, et kurs i Bergen som ble utsatt på grunn av korona i vår.

Oppførsel og gule kort
En viktig del av seminaret var å forsøke å bli enige om hvor vi legger lista for gule og røde kort denne sesongen.
Det var enighet om å legge oss tett opp til den linja som brukes internasjonalt, f.eks ved at man godtar at følelser er en del av bordtennissporten. Regelverket er forholdsvis klart på hva som skal straffes. Kriteriene er at spillere og ledere skal avstå fra oppfølsel som usportslig påvirker motstanderen, som kan krenke tilskuere eller bringe sporten i vanry. Videre er det listet opp typetilfeller som alltid skal resultere i gult kort, slik som f.eks å ødelegge ballen med vilje eller slå den ut av hagen med vilje. ITTFs FAQ inneholder nå en rekke spørsmål og svar om hvordan vi skal håndtere dårlig oppførsel. Sammen med webinaret om misbehaveour, gir dette en god pekepinn på hvor vi bør legge lista.

Les her om gule-kort får konsekvenser

Kampsituasjoner
Avslutningsvis ble det gjennomgått en rekke kampsituasjoner på video, som oppsummerte det vi hadde gått gjennom tidligere. Igjen viste det seg at man må knytte situasjonene ved bordet opp mot basic regelverk for å komme frem til riktig konklusjon. En av kampsituasjonene var med velkjente Omar Assar. Han fikk på mystisk vis med seg at vi diskuterte en situasjon fra hans kamp, og sendte hilsen til oss med tommel opp og hjerte!

Dommerkomiteen er en del av sektor Arrangement, som ledes av NBTF-styrets Anders Hovden

Gjennom dette seminaret fikk deltakerne en grei oppdatering, og som alltid når dommere møtes, var det stor aktivitet, med faglige diskusjoner, spørsmål og svar.