VIKTIG INFO OM NM FOR SENIOR 28. FEBRUAR – 1. MARS 2020

1123

NBTF gleder oss stort til å få besøk av 27 klubber med 126 deltakere samles i Sandefjord og vi skal gjøre vårt beste for å lage et godt arrangement for alle.

NBTF egne NM-sider på våre hjemmesider, der vil vi legge ut oppdatert informasjon fortløpende. NM-sidene er her: http://bordtennis.no/nm/

Viktig info nå:
• Oppdaterte deltakerlister er nå lagt ut på SNC-sidene våre.
• Finner dere feil eller mangler eller har andre spørsmål om arrangementet, så bare ta
kontakt med NBTF v/Ghassan Chaer per e-post: ghassan.chaer@bordtennis.no
• Det er mulig å bestille overnatting uten mat til de som ønsker det (Se vedlegg
bestillingsskjemaer med og uten mat)
• 12 internasjonale dommere fra Italia, Irland, Finland, Sverige, Libanon og Filippinene skal
dømme under NM.
• 18 Nasjonale IU-dommere og forbundsdommere skal dømme under NM.

Påmeldingsoversikt, Inndelt per klubb
Påmeldingsoversikt, Inndelt per klass1
Oversikt over seedede spillere
Antall spillere par per klasse og dag
Bestillingsskjema – Overnatting Senior NM uten mat
Bestillingsskjema – Overnatting Senior-NM med Mat
Tidsskjema NM 2020