Veteran

Veteranbordtennis på Facebook

Veterannyheter

NBTFs veterankomité

Leder: Anne Haug, Kobra BTK
Medlem: Svein Folkesson, Fokus btk
Medlem: Unni Halvorsen, Langhus
Medlem: Ragnar Leffmann, Randaberg BTK
Medlem: Egil Hauge, Hvam
Sekretær: Ghassan Chaer, NBTF

Veterankomitéen er NBTFs fagkomité i veteransaker. Komitéen er underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

2. Tilbud til veteraner
Komitéen skal ivareta NBTFs interesser i forbindelse med tilbud til veteraner. Det sosiale aspektet skal prioriteres.

3. NM for veteraner
Komitéen skal, sammen med arrangøren for NM for veteraner, arbeide for å få stor deltakelse i mesterskapet. Komitéens representanter skal stille seg til disposisjon for arrangøren ved premieutdelinger m.m.

4. Informasjon
Komitéen skal etablere informasjonsrutiner på NBTFs internettsider i samarbeid med NBTFs web-redaktør.

5. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Komitéen skal arbeide for å utvikle veteransamarbeidet innen veterankomitéen i den Nord-europeiske bordtennisunionen, NETU.

6. Bordtennistinget og NBTFs styre
Komitéen skal utarbeide forslag til behandling på bordtennistinget og i NBTFs styre.

7. Internasjonale arrangementer
Komitéen skal legge til rette for og være en pådriver for å motivere norske veteraner til deltakelse i internasjonale arrangementer.