Velkommen til Fokusleir 2018! 

100

Tekst: Stine Folkeson

Fokusleir er en perfekt mulighet til å bli enda bedre i bordtennis i sommer. Her er alle velkomne uansett bordtennisnivå!

Meld deg på Fokusleir på www.fokusleir.com

For mer informasjon se www.fokusbtk.no/om-fokusleiren eller send en mail til fokusleir@fokusbtk.no dersom du har noen spørsmål»

Fokusleiren 2018

 

 

Fristen går ut: 01.06.2018