UTENLANDSKE SPILLERE SESONGEN 2015-2016.

Her følger den nye oversikten over utenlandske spillere for sesongen 2015-2016.