Utenlandske spillere som har fått spilletillatelse sesongen 2016-2017.

    Vedlagt følger en oppdatert oversikt over utenlandskespillere som har fått spilletillatelse sesongen 2016-2017.

    NB! Nytt overgangsvindu desember 2016.