Satser og aldersbestemmelser

SATSER

I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.18

 1.3.1     5. ledd Innledende bestemmelser (Representasjonsreglementet)                     Overgangsgebyr til NBTF kr.300,-

1.3.3     Krav mot den nye klubben

Maksimale overgangssummer (Representasjonsreglementet)

SENIOR

Ranking

1. – 4. plass kr 10.000,-
5. – 8. plass kr 8.000,-
9. – 16. plass kr 6.000,-
17. – 20. plass kr 3.000,-

 

ELDRE JUNIOR

Ranking

1. – 4. plass kr 6.000,-
5. – 8. plass kr 4.000,-
9. – 16. plass kr 2.000,-

 

JUNIOR

Ranking

1. – 4. plass kr 6.000,-
5. – 8. plass kr 4.000,-
9. – 16. plass kr 2.000,-


I tillegg kommer kr 500,- per år sammenhengende i klubb (maks 10 år)

 

Kontraktløse spillere kan gå vederlagsfritt fra en klubb til en annen. Spillerkontrakter kan ikke inngås med spillere under 15 år. Spillerkontrakter med spillere mellom 15-18 år krever foreldres samtykke.

 

1.7       Spillerlisens (Konkurransereglementet)

Veteran, senior og eldre junior kr 450,-
Junior kr 400,-
Gutter/Jenter kr 350,-

 

1.11.2.5 Omgjøring av overdommers avgjørelse (Konkurransereglementet)

Protestgebyr (returneres dersom protesten i sin helhet tas til følge) kr 300,-

 

2.3.2 TD-, overdommer- og dommerhonorar (Konkurransereglementet)

TD-, overdommer-/dommerhonorar betalt av arrangør
NM per dag 600,-
SNC per dag 600,-
TD-, overdommer-/dommerhonorar betalt av NBTF
Stiga NC-finalen per dag 600,-
Anbefalte satser for overdommer-/dommerhonorar betalt av arrangør
Poengturneringer (PT) per dag 300,-
KM per dag 300,-
Øvrige turneringer per dag 300,-

 

I tillegg kommer reisegodtgjørelse etter regning eller statens regulativ for bruk av egen bil, samt eventuell diettgodtgjørelse etter regning. Satsene gjelder for forbundsdommere og andre dommere oppnevnt av NBTF.

2.4.2 Maksimale startkontingenter (Konkurransereglementet)

Klasse
Cupspill
Puljespill/plasseringsspill
Puljespill
NM NC
RC
NM NC RM/RT SNCF
Senior og veteran 160 110 180 160 130 500
Eldre Junior 100 140 130 120 400
Junior 90 130 120 100
Gutter/Jenter 80 110 100 90 300
Senior/Veteran double 180 140
Eldre Junior og Junior double 150 130
Gutter/Jenter double 140 110
Lag Swaythling Cup (3) 400 250 400
Lag Corbillion Cup (2) 300 200 300

 

Ved puljespill med styrkeseedede spillere direkte til cupspillet benyttes satsene for puljespill for alle deltakerne. For etteranmeldinger kan det tas dobbel startkontingent.I NM er det kun lagt inn priser for offisielle klasser. Arrangøren, i samråd med TD, eventuelt overdommer, avgjør startkontingent for uoffisielle og innlagte klasser.
Arrangøren har, dersom arrangøren har informert om dette i invitasjonen, rett til å legge til 10 % i startkontingent for de klubbene som ikke betaler innenfor fastsatt innbetalingsfrist.

Stevne-10-ern
Styret har vedtatt innført en «Stevne-10-er» som skal innbetales til NBTF for hver start på stevnet. Innbetalte midler skal brukes til regionale breddetiltak. Kr 10,- skal dermed legges på alle maksimale startkontingenter på alle starter.

 

Stiga-ligaen (Eliteserien) kr 6.000,-
Dameserien kr 6.000,-
1.divisjon kr 5.000,-
2.divisjon kr 4.000,-
3.divisjon kr 3.000,-

 

3.5.3 Overdommer- /dommerhonorar (Konkurransereglementet) betales av arrangør. Sluttspillet betales av NBTF

Stiga-ligaen (Eliteserien), samlerunde per dag 600,-
Stiga-ligaen (Eliteserien), per kamp 400,-
1.divisjon, samlerunde per dag 600,-
2.divisjon, samlerunde per dag 500,-
3.divisjon, samlerunde per dag 400,-
Dameserien, samlerunde per dag 600,-

 

I tillegg kommer reisegodtgjørelse etter regning eller statens regulativ for bruk av egen bil, samt eventuell diettgodtgjørelse etter regning. Satsene gjelder for forbundsdommere og andre dommere oppnevnt av NBTF.3.2.2

3.7.3      Omberammingsgebyr (Konkurransereglementet)

            Stiga-ligaen (Eliteserien)                                                                    kr 400,-

 

3.9.1    Protestgebyr (Konkurransereglementet)                                     kr 300,-

 

ALDERSBESTEMMELSER

I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.4.1

 

For sesongen 2018– 2019 gjelder følgende aldersbestemmelser

Gutter/Jenter 11                                                           Født tidligst i 2007

Gutter/Jenter 13                                                           Født tidligst i 2005

Gutter/Jenter 15                                                           Født tidligst i 2003

Herrer/Damer junior                                                     Født tidligst i 2001

Herrer/Damer eldre junior                                            Født tidligst i 1995

 

For kalenderåret 2018 gjelder følgende aldersbestemmelser

Veteran 35                                                                   Født senest i 1983

Veteran 40                                                                   Født senest i 1978

Veteran 50                                                                   Født senest i 1968

Veteran 60                                                                   Født senest i 1958

Veteran 65                                                                   Født senest i 1953

Veteran 70                                                                   Født senest i 1948

 

For kalenderåret 2019 gjelder følgende aldersbestemmelser

Veteran 35                                                                   Født senest i 1984

Veteran 40                                                                   Født senest i 1979

Veteran 50                                                                   Født senest i 1969

Veteran 60                                                                   Født senest i 1959

Veteran 65                                                                   Født senest i 1954

Veteran 70                                                                   Født senest i 1949