Regnskap og budsjett Region Øst

Vedlagt ligger regnskap for 2016 og budsjett for 2017 for behandling på årsmøtet 29. mars. Handlingsplan 2017-2018 vil dessverre ikke foreligge før på selve årsmøtet.

Vedlegg

FileFile size
pdf Regnskap og budsjett 2017 Region Øst80 KB