Regionsamling 1-2. april

92
Region Øst

Vedlagt ligger invitasjon og liste over uttatte spillere til regionsamlingen 1. og 2. april.