Region Øst Regnskap 2015 og forslag til budsjett 2016

Vedlagt ligger regionens regnskap for 2015 og forslag til budsjett for 2016.