REGION ØST BESTE REGION PÅ LILLEHAMMER

328

Tekst  Øivind Eriksen
Foto   Ghassan Chaer

Under Ungdomslekene på Lillehammer ble det kåret 6 lagvinnere i klassene 13 år, 15 år og 17 år for jenter og gutter. Regionturneringen samlet totalt 15 guttelag og 8 jentelag. Den regionen som stilte med flest lag var region Øst, og region Øst vant også sammenlagt.

NBTF gratulerer region Øst!