Referat styremøte region sør (31.01.17)

Vedlagt finner du referat fra region sør sitt styremøte i januar

Styremøtet tok plass i Katfosshallen – Modum, 31. januar 2017.

Vedlegg

File File size
pdf Referat - Region sør 31.01.17 120 KB