Referat styremøte region sør (31.01.17)

Vedlagt finner du referat fra region sør sitt styremøte i januar

Styremøtet tok plass i Katfosshallen – Modum, 31. januar 2017.

Vedlegg

FilFilstørrelse
pdf Referat - Region sør 31.01.17120 KB