Referat styremøte region sør (25.08.16)

Vedlagt finner du referat fra region sør sitt styremøte i august.

Styremøtet tok plass i Katfosshallen 25. august 2016.

Vedlegg

FileFile size
pdf Referat region sør - 25.08.16229 KB