Rapportering av medlemopplysninger / 11 dager igjen av samordnet rapportering!

125

Tekst: Ghassan Chaer

Mandag 30.april er fristen for alle klubber til å gjennomføre samordnet søknad og rapportering.

11 dager før fristen er det kun 28 av 123 av NBTFs medlemsklubber som har registrert aktive medlemmer.

I tillegg har 7 klubber som har registrert tall på aktive glemt å ta med voksne aktive medlemmer:
Leder, trenere, dommere, instruktører, styremedlemmer og andre med en fast oppgave i klubben skal telle som aktivt medlem (såfremt de er medlemmer av klubben – og det bør de jo være).

Har klubben ført opp 0 aktive i aldersgruppen 20-25 år, og 26 år og eldre- både for kvinner og menn – ja, da har dere glemt å ta med de med verv/fast oppgave.
Se detaljert oversikt over aktive medlemmer pr 19.april kl. 13.00 her Idrettsregistrering 2018 pr. 19.04.2018

Rapportering av medlemsopplysninger stenger 30. april kl 24.00.

Spørsmål – kontakt IT-support på telefon 210 29 090 eller på e-post : support@idrettsforbundet.no  

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2018 gjennom www.klubbadmin.no

Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2018, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.

Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2018 via www.KlubbAdmin.no:

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.17
  2. Besvare standardspørsmål fra idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2018
  4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no ved hjelp av Min idrett

Support:  Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her: Samordnet rapportering 2018

Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling her.

Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

Fristen går ut: 30.04.2018