Tingvalgte organer

TINGVALGTE ORGANER

Valgt på NBTFs Forbundsting 2013, med varighet frem til NBTFs Forbundsting 2015

 

STYRET

President:
Erik Lindholm

Visepresident:
Christian Ibenfeldt

Styremedlemmer:
Olav Haraldseid
Tor Hallaråker
Nina Jeletich
Mona Løkås
Rune Fredriksen

Varamedlemmer:
Gro Laila Bye
Sven Wertebach

 

KONTROLLKOMITÉ

Medlemmer:
Andreas Berggreen
Unni Kristiansen

Varamedlemmer:
Espen Wiik
Odd Monsen

 

LOVKOMITÉ

Leder:
Erik Rasmussen

Nestleder:
Marthe Nilsen

Medlem:
Erik Eidesen
Torstein Rønningen
Kirsten Grutle

Varamedlem:
Ane Handegård
Knut Olav Nordseth

 

DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET

Leder:
Espen Erenstsen

Nestleder:
Fanny Sjøholt

Medlem:
Tor Bakke

Varamedlem:
Karl Børre Reite

 

VALGKOMITÉ

Leder:
Kevin Johansen

Nestleder:
Siri K Evensen

Medlem:
Atle Irgens

Varamedlem:
Ingvild Sorteberg