Tingvalgte organer

TINGVALGTE ORGANER

Valgt på NBTFs Forbundsting 2017, med varighet frem til NBTFs Forbundsting 2019

STYRET

President:
Erik Lindholm

Visepresident:
Christian Ibenfeldt

Medlemmer:
Liv Sæther B-72
Lise Solem Høeg Vikåsen BTK
Anders Hovden Laksevåg BTK
Ander Haukedalen Skien BTK
Roar Frøseth Tingvoll BTK

Varamedlemmer:
Laura Krumina Klemetsrud BTK
Olav Haraldseid BTK

KONTROLLKOMITÉ

Leder:
Andreas Berggreen Fjell-Kameraterne

Nestleder:
Ragna Grindheim B-72

Medlem:
Espen Wiik Bodø BTK

Varamedlem:
Odd Monsen Fjell-Kameraterne

 

LOVKOMITÉ

Leder:
Erik Rasmussen Fjell-Kameraterne

Nestleder:
Marthe Nilsen B-72

Medlemmer:
Øivind Eriksen Ham-Kam IL
Erik Eidesen Tromsø BTK

Varamedlem:
Tor Bakke SPK: Heros
Anne Handegård Bodø BTK

 

DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET

Leder:
Bjørn Helge Handegård Tromsø BTK

Nestleder:
Fanny Sjøholt Volda og Ørsta BTK

Medlem:
Sigbjørn Skjerpen Bodø BTK

Varamedlem:
Karl Børre Reite Larkollen IL

 

VALGKOMITÉ

Leder:
Kevin Johansen Bodø BTK

Medlemmer:
Siri Karina Evensen B-72
Jørn Wilhelmsen Sveberg BTK

Varamedlem:
Kevin Aall Husøy og Foynland IF