Styreoppnevnet organer

STYREOPPNEVNET ORGANER

NBTFs styre har valgt å organisere arbeidet i følgende sektorer:

  • Sektor Organisasjon
  • Sektor Marked og Media
  • Sektor Toppidrett
  • Sektor Bredde og Rekruttering
  • Sektor Arrangement

Hver sektor har en sektoransvarlig med forankring i NBTFs styre. Sektorer, komiteer og utvalg arbeider i henhold til mandag som er gjengitt i NBTFs håndbok.

 

SEKTOR ORGANISASJON

Sektoransvarlig: Erik Lindholm

Organisasjonsutvalget
Leder: 
Erik Lindholm
Medlemmer: Sven Wertebach
Sekretær: Svenn-Erik Nordby

 

SEKTOR MARKED OG MEDIA

Sektoransvarlig: Tor Hallaråker

Finans- marked og mediautvalget
Leder: Tor Hallaråker
Medlem:
Sekretær: Svenn-Erik Nordby

 

SEKTOR TOPPIDRETT

Sektoransvarlig: Olav Haraldseid

Toppidrettsutvalget
Leder: 
Olav Haraldseid
Medlemmer: Christian Ibenfeldt, Tom Johansen, Pål Guttormsen,                              Alain Doval,Regina Stevens
Sekretær: Bengt Paulsen

 

Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
Sportssjef: Marcus Gustafson

Stiga Fornebu – Nasjonalt bordtennissenter
Trener: Marcus Gustafsson

 

SEKTOR BREDDE OG REKRUTTERING

Sektoransvarlig: Rune Fredriksen

Bredde- og rekrutteringsutvalget
Leder: Rune Frediksen
Medlemmer: Gro Laila Bye, Mona Løkås

Veterankomiteen
Leder: Egil Hauge
Medlemmer: Kerstin Jansson, Anne Haug, Jan Gulbrandsen, Don Alexander

Tone Folkeson Minnefond
Leder: Grete Folkeson
Medlem: Dag Vavik

 

SEKTOR ARRANGEMENT

Sektoransvarlig: Nina Jeletich

Arrangementsutvalget
Leder: Nina Jeletich
Medlemmer: Erik Lindholm, Tore Eig
Sekretær: Ghassan Chaer

Dommerkomiteen
Leder: Karl Børre Reite
Medlemmer: Don Alexander, Torstein Rønningen, Marianne Troppen Hornes, Rune W. Johansen
Sekretær: Ghassan Chaer

Rankingskomiteen
Leder: Magnus Vikstrøm
Medlemmer: Sindre Åteigen, Rolf Erik Paulsen
Sekretær: Ghassan Chaer