NBTFs FORBUNDSSTYRE

Forbundsstyret innehar den høyeste myndighet, og den politiske ledelse i tingperioden. Styret består av sju faste medlemmer, samt varamedlemmer.

Erik Lindholm

Erik Lindholm

President

Mobil:
481 60 696

E-post:
erik.lindholm@hotmail.com

christian-ibenfeldt-portrett

Christian Ibenfeldt

Visepresident

Mobil:
924 54 493

E-post:
iben.chris@gmail.com

Olav Haraldseid

Styremedlem

Mobil:
913 55 516

E-post:
olharald@online.no

Mona Løkås

Mona Løkås

Styremedlem

Mobil:
991 25 077

E-post:
mona.lokas@nb.no

Nina

Nina Jeletich

Styremedlem

Mobil:
950 56 588

E-post:
ninajeletich@hotmail.com

Rune Fredriksen

Rune Fredriksen

Styremedlem

Mobil:
481 66 009

E-post:
runefre2@frisurf.no

Tor Hallaråker

Tor Hallaråker

Styremedlem

Mobil:
958 77 713

E-post:
tor.hallaraker@gmail.com

Sven Wertebach

Sven Wertebach

Varamedlem

Mobil:
415 42 992

E-post:
sven.wertebach@gmail.com

Gro Laila Bye Hansen

Gro Laila Bye

Varamedlem

Mobil:
957 45 805

E-post:
gro.laila.bye@t-fk.no