ADMINISTRASJON

Postadresse
Norges Bordtennisforbund, 0840 Oslo
Besøksadresse
Norges Bordtennisforbund, Sognsveien 73, 0840 Oslo
Bank
DnB NOR: 5134 06 05989
Tone Folkeson Minnefond: 5134 06 05989
Spillerlisens-konto: 7874 05 97441

ANSATTE

Bengt Paulsen

Generalsekretær

Mobil:
900 84 862

E-post:
bengt.paulsen@bordtennis.no

 


Generalsekretæren har et overordnet ansvar for:

– Forvaltning og utvikling av organisasjonen i tråd med vedtak fra styrende organer
– Daglig ledelse av administrasjonen
– Sikre godt samarbeid med klubber, komiteer og samarbeidspartnere
– Forberede og følge opp saksgrunnlag for styret

Arbeidsoppgaver:
Kommunikasjon
Anleggsutvikling
Internasjonalt samarbeid
Markedsarbeid
Saksbehandling (styrets sekretær)
Saksbehandling idrettspolitiske saker/høringer
Strategiprosesser
Internkontroll
Risikostyring
Representasjon
HR / personalansvar
Budsjett / økonomistyring
Drift forbundskontor
Digitalisering IT

Ghassan Chaer

Administrasjonskonsulent

Mobil:
920 47 377

E-post:
ghassan.chaer@bordtennis.no


Arbeidsoppgaver:
Oppfølging og koordinering av breddetiltak
Spillerlisenser og lisenskontroll
Nasjonale lagserie (Dameserie, STIGA-LIGAEN, 1, 2 og 3 divisjoner)
Terminplan, serieoppsett og tilhørende administrering
Ansvarlig for NM, NC, SNCF og andre arrangementer i regi av NBTF
Oppfølging av lokale, regionale, nasjonale turneringer (RM/RC/RT og KM) og drive-in cup
Øvrige prosjekter i sektor arrangement
Overganger (spillere, trenere, dommere)
Oppfølging regionalt seriespill
Registrering og ajourhold av SportsAdmin
Samordnet rapportering/Idrettsregistrering
Hovedterminliste
Administrativt ansvar for dommerkoordinering
Dommerutvikling
Dommerutdanning, Internasjonal / forbunds / region og klubbdommere.
Sekretær for sektor arrangement, media og dommerkomiteen
Digitalisering IT
Webredaktør
Oppfølging, Opptak og godkjenning av nye klubber/idrettslag
Dispensasjonssøknader – utlån til den nasjonale lagserie/dameserien
Dispensasjonssøknader fra karantenebestemmelsene
Protestsaker og andre brudd på NBTFs konkurransereglement.
TD og dommerseminar
Klubb-/Region-/Medlemsservice (brukerstøtte, rapportering)

Marte Grutle Aasebø

Sports-/utviklingssjef

Mobil:
905 75 317

E-post:
martegrutle.aasebo@bordtennis.no


Arbeidsoppgaver:
Leder for NBTFs landslag for kadett, junior, senior og para.
Faglig ansvar for landslagstrenere og øvrig støtteapparat for landslaget.
Ansvar for å videreutvikle, iverksette og evaluere NBTFs strategi for topp- og breddeidrett.
Ansvar for landslagenes årsplaner og årsbudsjett og rapportering på disse.
Sørge for god informasjonsflyt og dialog med våre klubber og regioner.
Ansvarlig for trenerutdanningen i NBTF
Ansvar for NBTFs anti-doping arbeid.
Opprettholde et godt samarbeid med Olympiatoppen, og landslag/utøvere i andre land


Gundars Rusis

50 % Klubb/-trenerutvikler

Mobil:
934 33 971

E-post:
rusins77@hotmail.com


Arbeidsoppgaver:
Trenerutvikling
Klubbtrener kurs
Trener 1 kurs
Trener 2 kurs
Trenerseminar
Temakvelder
Digitalisering av kursene
E-læring
Klubbesøk
Deltagelse Regionsamlinger

Bastiaan Burgering

PROSJEKTSTILLING PARA-IDRETT

Mobil:
984 23 866

E-post:
parabordtennis.norge@gmail.com


Arbeidsoppgaver:

Operativt ansvar for rekruttering
Etablering og oppfølging av samarbeidsklubber
Samarbeid med rehabiliteringssentre
Følge opp Para Ung gjennom samlinger og internasjonal deltakelse
Klassifisering av utøvere

LANDSLAGSTRENERE

Ulf Tickan Carlsson

Konsulent - Landslagstrener-Herrer Senior

E-post:
ulf.carlsson@svenskbordtennis.com

Marte Grutle Aasebø

Landslagtrener-Damer senior og Damer junior

Mobil:
905 75 317

E-post:
martegrutle.aasebo@bordtennis.no

Gundars Rusis

Landslagtrener Herrer Junior og Kadett

Mobil:
934 33 971

E-post:
rusins77@hotmail.com

 

 


Jan Bergesen

Landslagtrener-Para

Mobil:
412 16 733

E-post:
kjenslan@yahoo.no

 

X