Norges cup nr. 3 + innlagt NM Eldre junior Lag, 11.-12 februar 2017

NBTF på sitt styremøte 20.06.16, vedtok tildeling av arrangement Norges cup nr. 3 + innlagt NM Eldre junior Lag, 11.-12 februar 2017 til Kobra BTK.