Konkurransereglementet

KONKURRANSEREGLEMENTET

Seneste endringer vedtatt av NBTFs styre 10.juni 2014

INNHOLD

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

Kapittel 2 – Turneringer

Kapittel 3 – Lagserien