Lisens og forsikringer

NY FORSIKRINGSAVTALE

NBTF har forhandlet fram en ny forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring som innebærer forbedringer for klubber og lisensbetalere.
– Lisens: Forsikringsvilkårene (se pdf-vedleggene nedenfor)
– Arrangørforsikring: Avtale om kollektiv arrangøransvars-forsikring  (se nedenfor)

NBTFs SPILLERLISENS

Spillerlisens skal være løst av alle spillere som deltar i approbasjonspliktige turneringer eller seriespill, med unntak av Drive-in turneringer (DI). Barn som tilhører klasse Gutter/Jenter 11 år og yngre skal ikke løse lisens.

Det er klubbens ansvar å påse at alle lisenspliktige spillere har løst lisens før de spiller turneringer eller seriespill.

Det henvises forøvrig til Kapittel 1.7 i Konkurransereglementet for utfyllende regler vedrørende spillerlisens.

UTENLANDSKE SPILLERE

Spillerlisens trenger ikke løses av utenlandske spillere som representerer en utenlandsk klubb. Derimot må en utenlandsk spiller som representerer en norsk klubb løse lisens på lik linje med norske spillere.

LISENS-SATSER

Veteran, senior og eldre junior: kr 450,-
Junior: kr 400,-
Gutter/Jenter: kr 350,-

Engangs lisens vil bli innført fra og med neste sesongen 2016-2017. Det rette begrepet vil være å kalle det «Startlisens» for 1 stevne.

«Startlisensen»
Gutter/Jenter: kr 150,-
Junior: kr 200,-
Veteran, senior og eldre junior: kr 250,-

«Startlisensen» vil ikke inneholde forsikring.

HVORDAN LØSE LISENS

Vi gjør oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ajourholde sine lister med spillere og sørge for at spillere løser lisens. Dette kan kun gjøre via klubbens tilgang i Sportsadmin. Klubbene logger seg inn på denne siden og velger «lisens». Klubbens registrerte spillere blir så tilgjengelige på skjermen. Mangler eller feil i denne klubbdatabasen kan da rettes.
Tilgangskontroll
Alle bordtennisklubber har fått tilsendt et informasjon hvordan man tar i bruk «Sportsadmin». Har man imidlertid mistet denne informasjonen ta da kontakt med:

Support Klubben Online og Medlemsservice:
Tlf: 03615 (0800-2000 alle hverdager) eller
klubbsupport@idrettsforbundet.no

VIKTIG: Alle som løste lisens i fjor blir overført til ny sesong og vises dermed i lisenslisten. Spillere som ikke står på listen må lastes inn fra medlemslistene – trykk «ny utøver». Klubbene kan i løsningen aktivt kan gå inn og sjekke at informasjonen (adresse, lisenstype osv.) på den enkelte spilleren er korrekt og at han fremdeles er aktiv. Hvis så er gjort kan man velge fakturamåte:
• Manuelt valg for print skjermutskrift.
• Lisensutskrift tilsendt pr. mail til spilleren eller klubben
Merk: Det er ikke mulig å få tilsendt faktura gjennom tradisjonell post.
Spilleren er lisensiert når den tilsendte e-postmeldingen/forhåndsvisningstrykket er betalt. Ta vare på kvitteringen! En egen veiledning for hvordan dere navigerer innen databasen finner dere i over under «Bli mer kjent med Sportsadmin». Vi ber om at spillere som ikke har mottatt krav om lisens, tar kontakt med sin klubb for å få opplyst sitt KID-nummer før betaling finner sted.
VED ALL BETALING AV LISENS VIA NETTBANK MÅ KID-NUMMERET VÆRE PÅFØRT! HUSK AT GAMLE KIDNUMRE FRA TIDLIGERE SESONGER IKKE KAN BENYTTES!

Kontonummer for lisensbetalingen er 7874.05.97441

ARRANGØRFORSIKRING

Ansvar som arrangør av organisert trening, stevne, konkurrranser, o.l. og gjelder for Norges Bordtennisforbund og tilsluttede klubber. Maksimalt 5000 tilskuere pr. arrangement

Skader kan meldes på følgende link:

https://www.gjensidige.no/naringsliv/meld-skade

Les mer om dette i vedleggene som dere kan laste ned og skrive ut.