Konkurransetilpasning til aldergrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser

15

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Norges Bordtennisforbund har de siste måneder hatt et konstruktiv samarbeid med NIF om en bedre tilpasning av vår konkurranseaktivitet til Barneidrettsbestemmelsene.

NBTF har implementert de nye sanksjonsbestemmelsene og vi har nå fått godkjent vår søknad om disse tilpasningene. NIF uttaler i sitt svar til NBTF:

«NIF mener NBTF sitt forslag til utdypende regler om barneidrett er i tråd med intensjonen i bestemmelsene. Reglene skal bidra til å bedre realisere formålet i bestemmelsene, slik at man har reelle konkurransemuligheter innenfor fornuftige tidsmessige og økonomiske rammer.»

Vedlagt følger godkjenningen fra NIF og detaljer om hvilke regler som nå gjelder for deltakelse.

Vi oppfordrer nå klubbledere, trenere, foreldre og spillere til å følge disse nye retningslinjene og ikke minst intensjonene som ligger til grunn.

Les retningslinjene her:
2016 Barneidrettsbestemmelser godkjenning regelverk Bordtennis