Klubbtrener kurs på Harestua

    11 stykker deltok på gårsdagens klubbtrener kurs i Norges nyeste og fineste bordtennis hall på Harestua.
    Det var deltakere både fra Harestua IL BTG og lærere fra 1-10 trinn på Harestua skole.

    Formål med kurset var i gi deltagerne kunnskap om hvordan organisere og tilrettelegge bordtennisaktivitet for barn og ungdom (voksne), samt
    tilegne seg basiskunnskaper om bordtennis.

    Kursleder var Bengt Paulsen.