Klubbtrener kurs i Bodø

    19 stykker deltok på gårsdagens klubbtrener kurs i Bankgata flerbruks hall Bodø.

    Formål med kurset var i gi deltagerne kunnskap om hvordan organisere og tilrettelegge bordtennisaktivitet for barn og ungdom (voksne), samt
    tilegne seg basiskunnskaper om bordtennis.

    Kursleder var Bengt Paulsen.

    Klubber som ønsker å gjennomføre kurset ta kontakt med NBTF.