Kartlegging av kostnader – spørsmål til bordtennisklubbene

65

Norges Idrettsforbund (NIF) har stilt krav til at det gjøres en slik undersøkelse om tilstanden hos oss og

andre særforbund når det gjelder kostnader i forbindelse med medlemskap og utøvelse av bordtennis. Vi ber dere derfor vennligst svare på spørsmålene nedenfor så godt som mulig. Vi er innforstått med at spørsmålene kanskje ikke treffer helt optimalt i forhold til slik det er hos dere fordi her kan være en del variasjon fra klubb til klubb.

Når undersøkelsen er avsluttet vil vi naturlig vis offentliggjøre fakta fra undersøkelsen, anonymisert. Det kan jo være nyttig informasjon også for deres klubb. Bruk den plassen som er nødvendig i spørreskjema for at dere skal få avgitt et så riktig svar som mulig. Svarfristen er satt til 1. oktober. Svaret sendes til ghassan.chaer@bordtennis.no

 

Kartlegging av kostnader -bordtennis

Fristen går ut: 30.09.2018