Faste frister

FRISTER

Dato Angjeldende Hjemmel
 
1. februar Frist for Idrettsregistreringen NIFs lov
1. hver mnd. Opp- og nedrykk samtlige klasser. Konkurransereglementet pkt. 1.4.2.3.1
1. april 4. divisjonsavdelingene skal være ferdigspilte. Konkurransereglementet pkt. 1.14.5
1. april Oppheving av status som ”norsk spiller”. Representasjon-reglementet,pkt. 1.4.3.3.2
1. april-
31. mai
Karantenetid til 30. juni for overgang til ny klubb. Representasjons-reglementet pkt. 1.3.6.2.1
1. mai Utmelding fra den nasjonale Iagserien. Konkurransereglementet pkt. 3.2.3
1. april Søknad om nedrykk til en lavere divisjon i Iagserien. Konkurransereglementet pkt. 3.11.5
10. april Søknad om approbasjon for turneringer. Konkurransereglementet pkt. 2.2.1.1
1. mai Regionene sender melding om hvem som rykker opp fra 4. divisjon. Konkurransereglementet pkt. 3.11.4.1
1. mai Registrering av farmerklubb for påfølgende spilleår. NBTFs lov § 1-3. 8.

Iedd, 3*

1. mai Regionene får beskjed om hvem som rykker ned til

4. divisjon.

Konkurransereglementet pkt. 3.11.3.2, 2. Iedd
1. mai Søknad om godkjenning av hjemmearena i Stiga-ligaen (Eliteserien). Tilleggsbestemmelsene pkt. 5.6.1
1. mai Opphør av farmerklubb for påfølgende spilleår. NBTFs lov
§ 1-3, 8. Iedd, 5*
1. juni –

31. juli

Karantenetid 30 dager for overgang til ny klubb. Representasjons-

reglementet pkt. 1.3.6.2.1

1. august Søknad om å få benytte damespiller i Stiga-ligaen (Eliteserien) for herrer. Konkurransereglementet pkt. 3.3.1, 2. avsnitt
1. august –
31. mars
Karantenetid 60 dager for overgang til ny klubb. Representasjons-reglementet pkt. 1.6.6.2.1
1- september –

+ desember

Søknad om å spillertillatelse utenlandske spillere Konkurransereglementet pkt. 3.4.1
Seriestart Innbetaling av serieavgift. Konkurransereglementet pkt. 3.2.2