Engangslisens vil bli innført fra og med neste sesongen 2016-2017

47

Engangslisens vil bli innført fra og med neste sesongen 2016-2017. Det rette begrepet vil være å kalle det «Startlisens» for 1 stevne.

LISENS-SATSER
Veteran, senior og eldre junior: kr 450,-
Junior: kr 400,-
Gutter/Jenter: kr 350,-
Gutter/Jenter: kr 350,-

«Startlisensen»
Gutter/Jenter: kr 150,-
Junior: kr 200,-
Veteran, senior og eldre junior: kr 250,-

«Startlisensen» vil ikke inneholde forsikring.
Det blir sendt ut informasjon om lisens til alle som betalte forrige sesong og som har oppgitt e-mail.
Hvis noen etter å ha betalt engangslisens ønsker å spille hele sesongen så kan de bare betale det som da mangler på full betaling, så vil de automatisk bli oppgradert til en fullverdig lisens.

HVORDAN LØSE LISENS
Vi gjør oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ajourholde sine lister med spillere og sørge for at spillere løser lisens. Dette kan kun gjøre via klubbens tilgang i Sportsadmin. Klubbene logger seg inn på denne siden og velger «lisens». Klubbens registrerte spillere blir så tilgjengelige på skjermen. Mangler eller feil i denne klubbdatabasen kan da rettes.

Tilgangskontroll
Alle bordtennisklubber har fått tilsendt et informasjon hvordan man tar i bruk «Sportsadmin». Har man imidlertid mistet denne informasjonen ta da kontakt med:

Support Klubben Online og Medlemsservice:
Tlf: 03615 (0800-2000 alle hverdager) eller klubbsupport@idrettsforbundet.no

VIKTIG: Alle som løste lisens i fjor blir overført til ny sesong og vises dermed i lisenslisten. Spillere som ikke står på listen må lastes inn fra medlemslistene – trykk «ny utøver». Klubbene kan i løsningen aktivt kan gå inn og sjekke at informasjonen (adresse, lisenstype osv.) på den enkelte spilleren er korrekt og at han fremdeles er aktiv. Hvis så er gjort kan man velge fakturamåte:
• Manuelt valg for print skjermutskrift.
• Lisensutskrift tilsendt pr. mail til spilleren eller klubben
Merk: Det er ikke mulig å få tilsendt faktura gjennom tradisjonell post.
Spilleren er lisensiert når den tilsendte e-postmeldingen/forhåndsvisningstrykket er betalt. Ta vare på kvitteringen! En egen veiledning for hvordan dere navigerer innen databasen finner dere i over under «Bli mer kjent med Sportsadmin». Vi ber om at spillere som ikke har mottatt krav om lisens, tar kontakt med sin klubb for å få opplyst sitt KID-nummer før betaling finner sted.
VED ALL BETALING AV LISENS VIA NETTBANK MÅ KID-NUMMERET VÆRE PÅFØRT! HUSK AT GAMLE KIDNUMRE FRA TIDLIGERE SESONGER IKKE KAN BENYTTES!

Kontonummer for lisensbetalingen er 7874.05.97441