DISPENSASJON FOR UTLÅN TIL SERIESPILL SESONGEN 2019/2020

543
Foto: Bård Peter Thrane

NBTF har tatt regler om utlån av spillere på bakgrunn av at det vil bringe flere klubber/spillere inn i seriesystemet.

Dispensasjon for utlån til den nasjonale lagserien
Det kan søkes om dispensasjon for at spillere kan representere en annen klubb i den nasjonale lagserien.
Slik søknad må oversendes NBTF innen 1.august. En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i den nasjonale lagserien.
I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben han eller hun har spillelisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.

Dispensasjon for utlån til dameserien
Det kan søkes om dispensasjon for at spillere kan representere en annen klubb i dameserien.
Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august. En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i dameserien. I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben hun har spillelisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.

Overgangskjema for dispensasjon for utlån til seriespill
Det skal fylles ut overgangskjema for dispensasjon til utlån til seriespill og betales overganggebyr.
Reglene om overgang i 1.3 gjelder tilsvarende, med unntak av 1.3.3 og 1.3.6.

Ingen karantenetid, forutsatt NBTF’s godkjenning.

Søknaden sendes til NBTF ved Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer per E-post: ghassan.chaer@bordtennis.no

Søknad om dispensasjon dameserien og den nasjonale lagserien

Fristen går ut: 01.08.2019