Søknad om støtte fra Region Øst

Til klubbene, Ifølge Region Østs budsjett for 2020 ble det på Regiontinget 18. august satt av kr 40.000 til støtte for regionens klubber. Det vil...

Referat fra styremøte 3. september 2020

Vedlagt ligger referat fra styremøte i Region Øst 3. september.

Oppdaterte retningslinjer for 4. og 5. divisjon

Region Øst har oppdatert retningslinjene for seriespillet i 4. og 5. divisjon (se vedlegg). Endringer er i h.h.t. vedtak på årsmøtet, og er markert...

Protokoll fra styremøtet i Region Øst 14. august 2020.

Vedlagt følger protokoll fra styremøtet i Region Øst 14. august 2020.

Årsmøtet i Region Øst utsettes inntil videre på grunn av «Corona-situasjonen»

Til klubbene i Region Øst, Til styret i Region Øst, v/Stig Amundsen, Claus Tjelle, Ragna Grindheim, Kristin Eng, Carl-Erik Farnes og Terje Teigen, Til medlemmer i...

Protokoll styremøte Region Øst 27/1-2020

Vedlagt ligger protokoll fra styremøte i Region Øst 27. januar 2020.

Invitasjon til Regionsmesterskap øst 2020 18.-19. april

Vedlagt ligger invitasjon og påmeldingsskjema til Regionsmesterskap øst 2020 18.-19. april. Velkommen!

NBTFs kurstilbud: Regiondommerkurs onsdag 25. mars 2020 i Kongsvinger.

Norges Bordtennisforbund arrangerer Regiondommerkurs onsdag 25. mars 2020 i Kongsvinger. Instruktør er Erik Bergerseter. Bindende påmelding til: NBTF v/Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no Invitasjon Regiondommerkurs i Kongsvinger    

Protokoller fra styremøter i Region Øst

Vedlagt ligger protokoller fra styremøter avholdt i Region Øst i 4. kvartal 2019.

Skaar Cup 2020

Kjelsås arrangerer Skaar Cup 2020 onsdag 15 januar i Bjølsenhallen. Turneringen spilles som åpen rankingturnering med flotte pengepremier. Begrensing på 18 deltakere. Påmelding først...
X