Innmelding av spillere som ikke har status som” Norsk spiller”

Innmelding av spillere som ikke har status som” Norsk spiller” skal skje innen 01.september 2018. De som søker innen 1.september vil får innvilget spilletillatelse fra...

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund. Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge...