Innmelding av spillere som ikke har status som” Norsk spiller”

Innmelding av spillere som ikke har status som” Norsk spiller” skal skje innen 01.september 2019. De som søker innen 1.september vil får innvilget spilletillatelse fra...

DISPENSASJON FOR UTLÅN TIL SERIESPILL SESONGEN 2019/2020

NBTF har tatt regler om utlån av spillere på bakgrunn av at det vil bringe flere klubber/spillere inn i seriesystemet. Dispensasjon for utlån til den...

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper. Du kan...

Har ditt klubb levert Samordnet Søknad og Rapportering? Siste frist er...

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund innen 30. april 2019 via www.klubbadmin.no Kun 60 av 110 bordtennisklubber har rapportert til nå...

Lia Kixen i Vikhallen 8. – 9. juni 2019

Lia Bordtennisgruppe har gleden av å invitere til Lia Kixen i Vikhallen 8. – 9. juni 2019 Innbydelse Lia Kixen 2019 Påmelding Lia Kixen 2019