Aksjonsliste hjemmesiden og tilhørende systemer.

Tekst: Erik Lindholm Foto: Ghassan Chaer Vi har begrensede ressurser mhp teknisk personell som kan gjøre endringer på NBTF hjemmeside og tilhørende systemer. Derfor hadde vi...

Referat styremøte og regionsledermøte i Halmstad fredag 4.mai

Tekst: Erik Lindholm Foto: Ghassan Chaer Dette er siste styremøtet vi har denne sesongen. Regnskap 2017 og budsjett 2017 Natt til styremøtet fikk vi Post2 – og Post3...

Høring på innkomne forslag til endringer i Konkurransereglement

Tekst: Svenn-Erik Nordby Vi takker for alle innspill til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og Tilleggsbestemmelser. Forslagene legges med dette ut til høring, med svarfrist...

Invitasjon til innsending av forslag til endringer i Konkurranse- og Representasjonsreglementet

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1 og § 7-2 i NBTFs lov. Forbundsstyret...

EM for Veteraner 2021 i Skien

Tekst og Foto: Marita Isaksen Tangedal Skien Bordtennisklubb, Skien Fritidspark og Norges Bordtennisforbund innkalte til pressekonferanse Fredag 23. Mars kl. 09.00 for å informere om...

Oppsummering NBTF styremøte 17.mars 2018

Tekst: Erik Lindholm Foto: Ghassan Chaer Oppsummering NBTF styremøte 17.mars 2018 Sted: Oppegård, NM Yngre  kl 10-17 Veteran EM 2021 I siste runde er det kun Skien som...

Oppsummering NBTF styremøte 8.januar 2018

Tekst: Erik Lindholm Foto: Ghassan Chaer Budsjett for 2018 Vi er nå enige i budsjettets kostnadsside. Tiltak og fordeling pr sektor. Dette kan justeres noe når vi...

Julehilsen

2017 går mot slutten og vi kan se tilbake på mye gledelig, men også mange utfordringer for det nye året. Sportslig har vi hatt mange...

TAKK TIL NBTFS SKRIBENTER

Tekst: Øivind Eriksen Foto: Ghassan Chaer Som de observante leserne har observert nå i høst så har NBTFs sektor Media knyttet til seg flere skribenter. Alle disse kommer...

Oppsummering NBTF styremøte 27.oktober

Tekst: Erik Lindholm Foto: Ghassan Chaer Oppsummering NBTF styremøte 27.oktober Sted: Ullevål, Oslo Sektor-gjennomganger Vi gikk igjennom sektor for sektor. Vi tok for oss punkter fra Tingmøtet og oppdaterte...