Norges Bordtennisforbunds Ting i Bodø 11.-12. mai

Norges Bordtennisforbund avholder som kjent sitt Ting på Thon Hotel Nordlys i Bodø. Dette vil bli et historisk Ting i NBTFs historie. Det er nemlig...

Høring på innkomne forslag til endringer i Konkurransereglement

Vi takker for alle innspill til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og Tilleggsbestemmelser. Forslagene legges med dette ut til høring, med svarfrist 28. april. Det...

Forbundsting i Bodø

For første gang i historien vil Norges Bordtennisforbunds ting avholdes i Nord-Norge, nærmere bestemt Bodø. Både NBTF og Bodø Bordtennisklubb vil jobbe for at dette...

Forslag til kandidater til NBTFs styre

Valgkomiteen i Norges Bordtennisforbund er konstituert og ønsker forslag på kandidater til neste periodes forbundsstyre. Valgkomiteen ønsker kandidater med ulik erfaringsbakgrunn og av begge kjønn...

Takk til B-72 for et fantastisk NM Senior 2019

Tekst: Erik Lindholm Foto: Ghassan Chaer Har tilbrakt helgen i Lørenskoghallen og reiser derfra med et smil om munnen. Jeg og de andre som har vært...

Oppsummering fra styremøte NBTF fredag 7.desember 2018

Styremøte varte fra kl 16 – 21:30 og foregikk på Ullevål. Tekst: Erik Lindholm Sak 29/18...

Oppsummering fra styremøte NBTF fredag 31.aug 2018

Da er vi i gang igjen med ny sesong. Sak 21/18 Representasjon fra NBTF represententant på arrangementer sesongen 2018/2019 NM Senior: Lindholm NM Eldre Junior: Lindholm NM Junior:...

Aksjonsliste hjemmesiden og tilhørende systemer.

Tekst: Erik Lindholm Foto: Ghassan Chaer Vi har begrensede ressurser mhp teknisk personell som kan gjøre endringer på NBTF hjemmeside og tilhørende systemer. Derfor hadde vi...

Referat styremøte og regionsledermøte i Halmstad fredag 4.mai

Tekst: Erik Lindholm Foto: Ghassan Chaer Dette er siste styremøtet vi har denne sesongen. Regnskap 2017 og budsjett 2017 Natt til styremøtet fikk vi Post2 – og Post3...

Høring på innkomne forslag til endringer i Konkurransereglement

Tekst: Svenn-Erik Nordby Vi takker for alle innspill til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og Tilleggsbestemmelser. Forslagene legges med dette ut til høring, med svarfrist...